>>[Kayan Busawa na Kabilu]
Rewapu
Liuqin
Guqin
Jiayeqin
Huobusi
Dongbula
Ruan
Konghou
>>[Kayan Gogewa]
Banhu
Ma touqin
Lei qin
Niu tuiqin
Gaohu
Erhu
>>[Kayan Busawa]
Xibili
Houguan
Xiao
Guanzi
Xun
Sheng
Huluxiao
Dizi
>>[Karamin Kayan Bugawa]
Yangqin
>>[Kayan Busawa na Baki]
Kouxian
>>[Kayan Bugawa]
Qing
Bianzhong
Luo
Gu