>>[Fadin Kasar Sin] 
Fadin kasa
Tutar kasar Sin da tambarin kasar Sin da taken kasar Sin da babban birnin kasar Sin 
Haddin ruwa da tsibirori na kasar Sin 
Labarin kasa na kasar Sin 
Duwatsu  • Koguna 
>>[Tsarin rarraba shiyyoyin hukumomi]
Tsarin rarraba shiyyoyin hukumomi na kasar Sin 
Shiyyoyin hukumomi na matsayi na Lardi
>>[Albarka]
Albarkatan kasa    
Albarkatan ma`adinai na kasar Sin
Albarkatan karfin iska da karfin ruwa da makamashin hasken rana 
Shuke-shuken kasar Sin da rabe-rabensu 
Dabbobin kasar Sin da rabe-rabensu 
>>[Yawan mutane]
Yawan mutanen kasar Sin  
Manufar yin haihuwa cikin shiri ta kasar Sin